මහනුවර මහා නගර සභාවේ මහජනාධාර දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පාලනය වන පෙර පාසල් 25 ක අධ්‍යාපනය ලබන දූ දරුවන් පවත්නා කොවිඩ් අවධානම හමුවේ මේ වන විට නිවෙස්තුල පසුවෙයි. ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු අඩාල නොවී පවත්වාගෙන යාම සදහා දිවයිනේ පළමු වතාවට ධභ ඛෂභෑ  තාක්ෂණය ඔස්සේ පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය ලබා දීමට මහනුවර මහා නගර සභාව පියවර ගෙන ඇත. ඉතා සාර්ථකව පවත්වාගෙන යනු ලබන මෙම වැඩසටහනේ රූපරාමු කිහිපයකි මේ.

හරිත නගරයක් ලෙස හිසට සෙවනත් ග ළයට පිරිසිදු වාතාශ්‍රයත් ග ඇසට දැකුමිකළු බවත් එක් කිරීම තුලින් මහනුවර නගරයේ ජීවත්වීමට වඩාත් සුවදායී පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමෙි අරමුණ පෙරදැරිව මහනුවර මහා නගර සභාව විසින් නගරය තුල ක්‍රියාත්මක කරන නගර අලංකරණ වැඩ පිළිවෙලේ තවත් එක් වැඩසටහනක්‍ 2021-ජූනි මස -24  වන දිනට යෙදුණු පොසොන් පුන් පොහෝදින මහනුවර විදුලිබල මණ්ඩල ප්‍රධාන කාර්යාලය අසළින් ආරමිභ කෙරිණි

මහනුවර මහනගර සභාවේ ගරු නාගරික මන්ත්‍රීණී අනෝමා මඩුවන්වෙල ඇල්ලේගෙදර මහත්මිය ගේ යොජනාවක් සහ එතුමිය ගේ ප්‍රතිපාදන යොදවා ළමාගාරය අසළ සිට ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොමි දක්වා දුමිරිය මාර්ගයට සමාන්තරව ඇති පදික මාර්ගය මතින් ගමන් ගන්නා ජනතාවට  දැඩි හිරැ රශ්මියෙන් ආවරණය වී ගමන් කිරීමට ඉඩකඩ සැළසෙන පරිදිි තුරැ වියනක් නිර්මාණය කිරීම මෙි අනුව සිදු වූ අතර ප්‍රදේශය වඩාත්  අලංකාරවීමත් මෙි තුලින් සිදුවෙි

මෙයට අමතරව  නගරතුල විවිධ ස්ථානවල ඇති විශාල ශාඛ මතට අලංකාර මල් වැල් යැවීමත් සිදු කෙරිණිග නගරයේ සියළුම එළිමහන් ස්ථාන ග වීදි දෙපස ගස් සිටුවා අළංකාරකර රැකබලා ගනිමින්  මහනුවර නගරය ජීවත්වීමට වඩාත් සුවදායී පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමෙි අරමුණ සජීවීකරණය කරන නාගරික උද්‍යාණ අංශ කාර්ය මණ්ඩලය මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කල අතර අනාගතයේ මහනුවර නගරයතුල ඇති දැකුමිකළු ස්ථාන අතරට මෙයද එක්වන බැව් අපගේ විශ්වාසයයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *