கண்டி மாநகர சபைபுகைப்பட ஆல்பங்கள்


  • 1
விரைவு இணைப்புகள்

எங்களுடன் சேர்

  • Call 1919

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • Kandy Municipal Council,
  • Kandy, Sri Lanka.
  • +94 081 2222 275
  • +94 081 2225 638
  • kmckandy[at]sltnet.lk